نیروگاه زمین گرمایی سبلان

چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم؟

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

انجمن انرژی زمین گرمایی ایران برجسته ترین نهاد تخصصی این حوزه است که توسط نخبگان، اندیشمندان و صاحب‌نظران اداره می‌شود. پس اگر نخبه، اندیشمند و صاحبنظر هستید مفتخر هستیم که به جمع ما بپیوندید

فرهاد عبداله زاده بینا
دبیر کل, انجمن علمی زمین گرمایی ایران

نیروگاه زمین گرمایی سبلان

 

میدان زمین­ گرمایی شمال­ غرب سبلان یکی از 18 ناحیۀ پتانسیل ­دار زمین­ گرمایی کشور و جزء چهار ناحیۀ دما بالای اصلی در ایران است. این میدان در شمال غرب ایران در استان اردبیل (شهرستان مشکین­ شهر) واقع است و فاصلۀ آن از شهر تهران 859 کیلومتر می­باشد (Noorollahi et al, 2009; Porkhial et al, 2015; Seyedrahimi-Niaraq et al., 2017). این میدان به سایت زمین ­گرمایی مشکین­ شهر نیز معروف است. ایدۀ تولید برق از این حوضه در سال 1373 مطرح شد و بعد از آن به این حوضه به عنوان یک اولویت برجسته اهمیت داده شد (Noorollahi,2009, Najafi and ghobadian,2011). بعد از بررسی­ های دقیق با همکاری مشترک سازمان انرژی­های تجدید پذیر ایران (ساتبا) و شرکت سینکلاری­نایت­مرس[1] نیوزیلند در بازۀ زمانی 1377-1384 حوضۀ زمین­ گرمایی سبلان به عنوان یک مخزن پتانسیل ­دار برای اهداف تولید برق مناسب شناخته شد. بر این اساس، از سال 1380 تا 1382 سه چاه اکتشافی عمیق برای ارزیابی شرایط زمین­ شناسی زیرسطحی، ارزیابی و مدل­سازی مخزن حفر شد (Noorollahi,2009, Najafi and ghobadian,2011). دو چاه عمیق اول و سوم (NWS-1، NWS-4) اولین چاه­های اکتشافی موفقیت ­آمیز بودند که در منطقۀ آتشفشانی سبلان حفر شدند. بیشینه دمای oC 242 در چاه NWS-1 در عمق m 832 اندازه­گیری شد. در ادامه، ساتبا از سال 1387 تا 1390، مطالعات اکتشافی ژئوفیزیکی جدید در منطقه انجام داد. بر اساس نتایج جدید، چاه­های عمیق NWS-5، NWS-6، NWS-7، NWS-8، NWS-9، NWS-10 و NWS-11 حفر گردیدند که نتایج این چاه­ها قابلیت تولید الکتریسیته از مخزن این میدان را بیشتر آشکار نمود (Seyedrahimi-Niaraq et al., 2019).

در حال حاضر احداث اولین نیروگاه کشور به ظرفیت 5 مگاوات در منطقۀ زمین­ گرمایی مشکین­ شهر استان اردبیل در حال اجرا می­باشد و برنامۀ تولید برق تا 50 مگاوات نیز مورد هدف می­باشد.

 

منابع:

Noorollahi, Y., Yousefi,  H., Itoi, R., Ehara, S., 2009, Geothermal energy resources and development in Iran, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13, 1127–1132.

 Najafi, Gh., Ghobadian, B., 2011, Geothermal resources in Iran: The sustainable future, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15, 3946-3951.

 Porkhial, S., Abdollahzadeh Bina, F., Radmehr. B., Johari Sefid, P., 2015, Interpretation of the Injection and Heat Up tests at Sabalan geothermal field, Iran. Proceedings World Geothermal Congress 2015, Melbourne, 19-25.

 Seyedrahimi-Niaraq, M., Doulati Ardejani, F., Noorollahi, Y., Porkhial, S., 2017. Development of an updated geothermal reservoir conceptual model for NW Sabalan geothermal field, Iran. Geothermal Energy, 5(14), 1-22.

 Seyedrahimi-Niaraq, M., Doulati Ardejani, F., Noorollahi, Y., Porkhial, S., Itoi, R., Jalili Nasrabadi, S., 2019. A three-dimentional numerical model to simulate Iranian NW Sabalan geothermal system. Geothermics, 77, 42-61.

[1] Sinclari knight Mers (SKM)

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?