انرژی زمین گرمایی چیست؟

چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم؟

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

انجمن انرژی زمین گرمایی ایران برجسته ترین نهاد تخصصی این حوزه است که توسط نخبگان، اندیشمندان و صاحب‌نظران اداره می‌شود. پس اگر نخبه، اندیشمند و صاحبنظر هستید مفتخر هستیم که به جمع ما بپیوندید

فرهاد عبداله زاده بینا
دبیر کل, انجمن علمی زمین گرمایی ایران

تعريف انرژي زمين گرمايي

کلمه “زمين گرمايي”  ترجمه فارسي واژه يوناني “Geothermal” مي باشد. اصطلاح “Geothermal” خود از دو جزء “Geo” به معناي زمين و “Thermal” به معناي حرارت تشكيل شده است. در حقيقت، انرژي زمين گرمايي يكي از انواع انرژي های تجديدپذير است كه از حرارت موجود در اعماق زمين بدست مي آيد. محققين مختلف، تعاريف مختلفي را براي این منبع انرژي  ارائه نموده اند كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي گردد:

  • انرژي زمين گرمايي، بخشي از حرارت زمين است كه توسط بشر، قابل بهره برداري مي باشد.
  • انرژي زمين گرمايي، حرارت موجود در زمين است. اين حرارت مي تواند به صورت بخار با آبداغ، مورد استفاده قرار گيرد. به كمك سيال هاي مذكور، مي توان برق توليد نمود و يا گرمايش ساختمانها و فضاهاي مختلف را تأمين كرد. انرژي زمين گرمايي، يك منبع انرژي تجديدپذير به شمار مي رود زيرا حرارت به طور پيوسته، درون كره زمين توليد مي گردد.
  • انرژي زمين گرمايي، حرارت نهفته داخل كره زمين است. اين منبع انرژي، پاك و پايدار است. ذخاير انرژي زمين گرمايي بسيار گسترده بوده و از منابع كم عمق تا منابع حاوي آبداغ يا سنگ داغ واقع در اعماق چند كيلومتري زمين، متغير مي باشند.
  • انرژي زمين گرمايي، نوعي انرژي است كه از اعماق زمين منشأ مي گيرد. اين منبع انرژي، پاك و تجديدپذير بوده و مي تواند در آينده، سهم مهمي از انرژي مورد نياز جهان را تأمين كند.

با بررسي تعاريف فوق، مشخص مي گردد كه انرژي زمين گرمايي از حرارت زمين، نشأت مي گيرد. عوامل متعددي موجب پيدايش حرارت در زمين مي شوند كه مهم ترين آنها، حرارت اوليه ناشي از تشكيل كره زمين و حرارت ناشي از فروپاشي عناصر راديواكتيو هستند.

منابع انرژي زمين گرمايي اكثراً در مجاورت آتش فشانها قرار داشته و اغلب داراي نشانه هاي سطحي نيز مي باشند. اين نشانه ها شامل سنگهاي آتش فشاني جوان، چشمه هاي آبگرم، گازفشانها، آب فشانها، رسوبات تراورتني و غيره مي گردند. البته، لازم ذكر آنكه برخي از منابع انرژي زمين گرمايي هيچگونه نشانه سطحي نداشته و بر اساس مطالعات اكتشافي سيستماتيك سراسري، شناسايي شده اند.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?

چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم؟

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

انجمن انرژی زمین گرمایی ایران برجسته ترین نهاد تخصصی این حوزه است که توسط نخبگان، اندیشمندان و صاحب‌نظران اداره می‌شود. پس اگر نخبه، اندیشمند و صاحبنظر هستید مفتخر هستیم که به جمع ما بپیوندید

فرهاد عبداله زاده بینا
دبیر کل, انجمن علمی زمین گرمایی ایران

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?