تولید برق

نیاز به کمک ما دارید؟

با همکاران ما در بخش های مرتبط با نیاز شما در از طریق صفحه تماس با ما در تماس باشید.

نیروگاه های زمین گرمایی، یکی از انواع نیروگاه های تجدیدپذیر هستند که در آنها به کمک انرژی حرارتی نهفته در سیال زمین گرمایی (بخار یا آب داغ)، برق تولید می گردد. در ابتدای پیدایش صنعت انرژی زمین گرمایی، صرفاً با استفاده از سیال داغ دارای حرارت بالا (بیش از C°200)، امکان تولید برق وجود داشت اما امروزه با ابداع فنآوری های جدید و پیشرفته، می توان به کمک آب داغ دارای C° 80 نیز برق تولید کرد.

در سال 1904، در ایتالیا برای نخستین بار در جهان با استفاده از بخار خروجی از یک چاه زمین گرمایی، برق تولید شد. این رویداد، سرآغاز پیدایش صنعت تولید برق از انرژی زمین گرمایی در جهان بود. در سال 1958 نیز کارشناسان نیوزیلندی برای نخستین بار توانستند با استفاده از آب داغ خروجی از چاهها، برق تولید کنند. امروزه، به کمک این انرژی، در سراسر جهان، مجموعاً 15950 مگاوات برق تولید می گردد.

نیروگاه های زمین گرمایی جزو نیروگاه های سازگار با محیط زیست، محسوب می گردند. زیرا از یک سو میزان گاز CO2 تولید شده در آنها بسیار کم بوده و از سوی دیگر به دلیل عدم وجود احتراق در آنها، میزان تولید گازهای NOx این دسته از نیروگاه ها معادل صفر است. از آنجایی که مخازن زمین گرمایی در اعماق زمین قرار دارند لذا فعالیت نیروگاه های زمین گرمایی مستقل از شرایط جوی بوده و به صورت یکنواخت، برق تولید می کنند. همین مشخصه آنها، سبب شده است که نیروگاه های مذکور همانند نیروگاه های فسیلی و یا برقآبی، بار پایه را تأمین کنند.

گاهی اوقات از زمان کشف یک مخزن انرژی زمین گرمایی تا بهره برداری از آن، چند سال طول می کشد که علت اصلی سپری شدن این زمان طولانی، شناخت بهتر شرایط مخزن مورد نظر می باشد. در واقع، هر چه شناخت کارشناسان از خصوصیات مخزن، بیشتر گردد به همان میزان، ریسک سرمایه گذاری در نیروگاه نیز کاهش می یابد. به عنوان نمونه، از آنجایی که سیال زمین گرمایی هم خورنده بوده و هم قابلیت پوسته گذاری دارد لذا چنانچه قبل از احداث نیروگاه، میزان صدمات احتمالی سیال به نیروگاه، با دقت بیشتری، مطالعه شود، نیروگاه مورد نظر با مشکلات کمتری در آینده مواجه خواهد شد.

 

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?