شاخه استان اردبیل

اطلاعات تماس

  • اردبیل - انتهای خیابان دانشگاه - دانشگاه محقق اردبیلی.
  • 31505000 045
فرهاد عبدالله زاده
انجمن زمین گرمایی
ایمیل:info@igea.ir
اسکایپ:igea
فرهاد عبدالله زاده
انجمن زمین گرمایی
ایمیل:info@igea.ir
اسکایپ:igea